Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fagerlund skole
Bekkevegen 3
2383 BRUMUNDDAL
Org.nr 975270580
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 54,7 57,9 60,5 63,0 59,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4 10,8 10,5 10,0 10,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 5 5 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 98,8 111,6 108,2 96,7 95,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,7 8,9 8,8 9,5 10,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,2 11,8 11,6 11,1 11,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,6 13,1 13,0 12,3 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,4 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 37 402 39 714 40 799 42 677 40 633
Undervisningstimer totalt per elev 65 69 71 74 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no