Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fagerlund skole
Bekkevegen 3
2383 BRUMUNDDAL
Org.nr 975270580
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 53,3 54,7 57,9 60,5 63,0
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 11,4 10,8 10,5 10,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 5 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 90,5 98,8 111,6 108,2 96,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,6 10,7 8,9 8,8 9,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 12,2 11,8 11,6 11,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,9 13,6 13,1 13,0 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 35 825 37 402 39 714 40 799 42 677
Undervisningstimer totalt per elev 64 65 69 71 74
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no