Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fagerli skole
Kremleveien 5
3271 LARVIK
Org.nr 915619886
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Larvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 45,2 48,3 48,8
Antall elever per årsverk til undervisning 15,0 14,7 14,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 9 9 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 73,1 75,8 64,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,5 17,8 21,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,0 14,7 14,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,1 20,6 20,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,6 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 26,1 25,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,5 98,9 99,3
Lærertimer som gis til undervisning 31 719 32 771 33 744
Undervisningstimer totalt per elev 49 50 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no