Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fagerholt skole
Tretjønnveien 2
4633 KRISTIANSAND S
Org.nr 974598787
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 23,5 26,4 28,7 32,3 33,1
Antall elever per årsverk til undervisning 18,8 18,1 18,8 17,4 15,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 7 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 111,9 119,8 114,8 64,3 97,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,5 12,4 13,4 21,8 14,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,5 17,8 18,7 17,3 15,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,0 19,8 21,9 21,4 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 96,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 060 16 089 17 344 19 244 22 895
Undervisningstimer totalt per elev 39 41 39 43 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no