Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fagerheim skole
Kopstadveien 14
3180 NYKIRKE
Org.nr 974605708
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Horten kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,6 11,6 11,7 13,4 11,4
Antall elever per årsverk til undervisning 14,5 12,5 11,6 10,5 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 88,6 83,0 93,6 89,8 95,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,1 13,2 10,7 10,2 9,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,4 12,5 11,7 10,6 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,1 13,4 12,0 11,0 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 764 7 539 7 491 8 708 7 138
Undervisningstimer totalt per elev 51 59 64 71 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no