Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fagerheim skole
Kopstadveien 14
3180 NYKIRKE
Org.nr 974605708
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Horten kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 11,6 11,7 13,4 11,4 11,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5 11,6 10,5 10,6 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 83,0 93,6 89,8 95,3 104,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,2 10,7 10,2 9,4 8,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5 11,7 10,6 10,7 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,4 12,0 11,0 11,3 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,9 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,6 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 539 7 491 8 708 7 138 7 116
Undervisningstimer totalt per elev 59 64 71 70 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no