Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fagerhaug Kristne skole Sa (privat)
Fagerhaug
7510 SKATVAL
Org.nr 983451039
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Fagerhaug Kristne skole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,9 17,7 17,4 19,5 23,2
Antall elever per årsverk til undervisning 6,1 5,9 5,2 4,6 4,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 42,7 43,4 42,4 29,3 31,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,7 12,5 11,4 14,8 13,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,9 6,1 6,2 5,1 4,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,9 8,4 6,3 5,7 6,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,1 10,2 11,5 11,0 8,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 84,2 92,5 97,0 93,2 94,2
Lærertimer som gis til undervisning 10 806 11 372 11 278 13 042 15 558
Undervisningstimer totalt per elev 116 118 134 153 160
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no