Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fagerhaug International School AS (privat)
Husbyfaret 14
7505 STJØRDAL
Org.nr 997271041
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Fagerhaug International School AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 3,8 5,2 11,0 14,5 14,5
Antall elever per årsverk til undervisning 7,0 7,1 5,4 6,7 8,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 38,2 41,6 72,2 65,7 59,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,8 17,0 7,2 9,7 13,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,4 10,2 6,5 8,0 9,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 1,0 2,0 2,8 7,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,2 8,9 7,3 8,6 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,2 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,6 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 2,8 10,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 73,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 747 3 763 7 674 9 974 9 874
Undervisningstimer totalt per elev 106 102 135 108 84
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no