Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fagerenget Montessoriskole Sa (privat)
Lysøysundveien 351
7168 LYSØYSUNDET
Org.nr 917672938
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fagerenget Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 4,4 5,0
Antall elever per årsverk til undervisning 8,1 8,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 36,7 22,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,5 35,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,9 9,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,7 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,3 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,5 84,5
Lærertimer som gis til undervisning 3 021 3 495
Undervisningstimer totalt per elev 92 85
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no