Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fagereng skole
Alaskasvingen 1
9013 TROMSØ
Org.nr 989516663
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 19,6 20,4 20,2 20,0 23,2
Antall elever per årsverk til undervisning 17,5 16,3 15,7 17,5 15,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 138,1 164,2 136,7 176,8 118,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,1 9,5 10,9 8,8 11,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,6 16,6 15,9 17,9 15,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,6 19,8 18,0 21,7 19,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 827 14 367 14 226 13 231 15 594
Undervisningstimer totalt per elev 42 45 47 42 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no