Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fagerborg skole
Pilestredet 109
0358 OSLO
Org.nr 913511204
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 25,7 33,9 38,0 35,9 37,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 13,6 14,0 15,1 13,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 3 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 426,5 130,7 265,6 248,3 240,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,6 8,0 4,1 5,0 4,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,4 18,3 19,1 20,3 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,9 21,4 21,3 21,9 19,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,9 19,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,4 98,2 94,2 94,9 98,9
Lærertimer som gis til undervisning 14 836 17 064 19 161 19 401 20 003
Undervisningstimer totalt per elev 51 48 47 43 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no