Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Færder kommune
Kommunenr 3811
Alle grunnskoler med adresse i Færder kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Borgheim ungdomsskole 48,0
Brattås skole 18,8
Føynland skole 23,4
Herstad skole 16,4
Labakken skole
Lindhøy skole 25,3
Oserød skole 31,1
Steinerskolen i Vestfold (privat) 28,3
Teie skole 36,7
Teigar ungdomsskole 43,0
Tjøme ungdomsskole 13,0
Torød skole 12,0
Vestskogen skole 23,5
Antall elever per årsverk til undervisning
Borgheim ungdomsskole 10,1
Brattås skole 10,4
Føynland skole 12,3
Herstad skole 11,1
Labakken skole
Lindhøy skole 12,1
Oserød skole 14,3
Steinerskolen i Vestfold (privat) 9,9
Teie skole 13,9
Teigar ungdomsskole 8,9
Tjøme ungdomsskole 10,0
Torød skole 10,7
Vestskogen skole 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen
Borgheim ungdomsskole 4
Brattås skole 7
Føynland skole 2
Herstad skole 4
Labakken skole
Lindhøy skole 5
Oserød skole 3
Steinerskolen i Vestfold (privat) 6
Teie skole 5
Teigar ungdomsskole 5
Tjøme ungdomsskole 2
Torød skole 3
Vestskogen skole 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Borgheim ungdomsskole 116,7
Brattås skole 27,6
Føynland skole 128,4
Herstad skole 46,9
Labakken skole
Lindhøy skole 61,2
Oserød skole 117,6
Steinerskolen i Vestfold (privat) 37,1
Teie skole 104,2
Teigar ungdomsskole 65,5
Tjøme ungdomsskole 58,0
Torød skole 43,0
Vestskogen skole 71,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Borgheim ungdomsskole 8,0
Brattås skole 35,4
Føynland skole 8,7
Herstad skole 21,5
Labakken skole
Lindhøy skole 18,2
Oserød skole 11,1
Steinerskolen i Vestfold (privat) 22,5
Teie skole 12,5
Teigar ungdomsskole 12,4
Tjøme ungdomsskole 15,4
Torød skole 22,6
Vestskogen skole 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Borgheim ungdomsskole 0,0
Brattås skole 10,7
Føynland skole 12,4
Herstad skole 11,3
Labakken skole
Lindhøy skole 12,2
Oserød skole 14,6
Steinerskolen i Vestfold (privat) 12,3
Teie skole 14,0
Teigar ungdomsskole 0,0
Tjøme ungdomsskole 0,0
Torød skole 10,6
Vestskogen skole 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Borgheim ungdomsskole 13,5
Brattås skole 0,0
Føynland skole 0,0
Herstad skole 0,0
Labakken skole
Lindhøy skole 0,0
Oserød skole 0,0
Steinerskolen i Vestfold (privat) 11,6
Teie skole 0,0
Teigar ungdomsskole 11,8
Tjøme ungdomsskole 13,4
Torød skole 0,0
Vestskogen skole 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Borgheim ungdomsskole 17,6
Brattås skole 17,3
Føynland skole 14,2
Herstad skole 13,9
Labakken skole
Lindhøy skole 16,7
Oserød skole 16,6
Steinerskolen i Vestfold (privat) 17,9
Teie skole 17,0
Teigar ungdomsskole 20,8
Tjøme ungdomsskole 15,4
Torød skole 14,2
Vestskogen skole 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Borgheim ungdomsskole 0,0
Brattås skole 14,9
Føynland skole 11,6
Herstad skole 11,3
Labakken skole
Lindhøy skole 14,5
Oserød skole 14,5
Steinerskolen i Vestfold (privat) 17,1
Teie skole 15,1
Teigar ungdomsskole 0,0
Tjøme ungdomsskole 0,0
Torød skole 14,0
Vestskogen skole 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Borgheim ungdomsskole 0,0
Brattås skole 21,3
Føynland skole 18,8
Herstad skole 19,4
Labakken skole
Lindhøy skole 19,4
Oserød skole 19,6
Steinerskolen i Vestfold (privat) 18,6
Teie skole 19,8
Teigar ungdomsskole 0,0
Tjøme ungdomsskole 0,0
Torød skole 14,6
Vestskogen skole 20,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Borgheim ungdomsskole 17,6
Brattås skole 0,0
Føynland skole 0,0
Herstad skole 0,0
Labakken skole
Lindhøy skole 0,0
Oserød skole 0,0
Steinerskolen i Vestfold (privat) 18,2
Teie skole 0,0
Teigar ungdomsskole 20,8
Tjøme ungdomsskole 15,4
Torød skole 0,0
Vestskogen skole 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Borgheim ungdomsskole 100,0
Brattås skole 100,0
Føynland skole 100,0
Herstad skole 100,0
Labakken skole
Lindhøy skole 99,6
Oserød skole 100,0
Steinerskolen i Vestfold (privat) 95,1
Teie skole 100,0
Teigar ungdomsskole 100,0
Tjøme ungdomsskole 100,0
Torød skole 100,0
Vestskogen skole 92,5
Lærertimer som gis til undervisning
Borgheim ungdomsskole 29 030
Brattås skole 13 040
Føynland skole 15 748
Herstad skole 10 990
Labakken skole
Lindhøy skole 17 328
Oserød skole 21 115
Steinerskolen i Vestfold (privat) 16 530
Teie skole 25 289
Teigar ungdomsskole 25 769
Tjøme ungdomsskole 7 574
Torød skole 8 135
Vestskogen skole 16 453
Undervisningstimer totalt per elev
Borgheim ungdomsskole 65
Brattås skole 71
Føynland skole 60
Herstad skole 67
Labakken skole
Lindhøy skole 61
Oserød skole 52
Steinerskolen i Vestfold (privat) 70
Teie skole 53
Teigar ungdomsskole 74
Tjøme ungdomsskole 65
Torød skole 70
Vestskogen skole 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no