Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Færder kommune
Kommunenr 3811
Alle grunnskoler med adresse i Færder kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Borgheim ungdomsskole 46,6 43,1 37,8 41,5 48,0
Brattås skole 19,0 21,9 17,4 17,9 18,8
Føynland skole 19,1 22,8 23,1 22,1 23,4
Herstad skole 14,4 16,2 16,2 15,5 16,4
Labakken skole
Lindhøy skole 27,0 28,2 27,8 24,7 25,3
Oserød skole 28,0 30,3 32,0 33,5 31,1
Steinerskolen i Vestfold (privat) 26,7 28,3 25,8 24,8 28,3
Teie skole 34,5 34,2 33,4 33,0 36,7
Teigar ungdomsskole 46,1 44,4 40,6 43,7 43,0
Tjøme ungdomsskole 17,1 15,0 17,1 14,5 13,0
Torød skole 12,2 13,0 11,3 11,2 12,0
Vestskogen skole 22,4 25,0 24,3 23,2 23,5
Antall elever per årsverk til undervisning
Borgheim ungdomsskole 12,1 12,0 13,0 12,2 10,1
Brattås skole 9,7 8,1 10,4 10,8 10,4
Føynland skole 15,2 13,3 13,0 12,6 12,3
Herstad skole 13,9 12,0 11,7 13,4 11,1
Labakken skole
Lindhøy skole 13,3 12,7 12,5 14,1 12,1
Oserød skole 16,0 15,6 14,9 14,4 14,3
Steinerskolen i Vestfold (privat) 10,6 10,7 11,4 11,6 9,9
Teie skole 16,7 15,2 15,6 16,3 13,9
Teigar ungdomsskole 9,7 9,0 9,5 9,1 8,9
Tjøme ungdomsskole 10,1 9,3 8,9 8,8 10,0
Torød skole 13,0 11,5 12,7 13,6 10,7
Vestskogen skole 12,9 11,7 11,8 12,9 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen
Borgheim ungdomsskole 3 2 4 5 4
Brattås skole 6 5 5 6 7
Føynland skole 3 3 2 3 2
Herstad skole 3 2 3 3 4
Labakken skole
Lindhøy skole 5 7 8 6 5
Oserød skole 3 4 3 4 3
Steinerskolen i Vestfold (privat) 4 4 7 3 6
Teie skole 4 4 4 5 5
Teigar ungdomsskole 5 6 7 9 5
Tjøme ungdomsskole 2 2 2 2 2
Torød skole 5 2 3 2 3
Vestskogen skole 2 3 5 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Borgheim ungdomsskole 148,8 165,2 100,0 85,5 116,7
Brattås skole 27,9 36,1 36,2 29,1 27,6
Føynland skole 98,1 88,0 122,7 89,9 128,4
Herstad skole 62,0 78,5 65,7 65,6 46,9
Labakken skole
Lindhøy skole 66,0 43,2 36,3 48,4 61,2
Oserød skole 132,8 101,8 121,8 97,5 117,6
Steinerskolen i Vestfold (privat) 57,4 60,3 31,9 65,8 37,1
Teie skole 110,8 115,3 102,9 100,4 104,2
Teigar ungdomsskole 69,3 54,5 52,3 40,8 65,5
Tjøme ungdomsskole 74,0 81,5 76,8 64,4 58,0
Torød skole 28,6 59,1 44,4 57,9 43,0
Vestskogen skole 106,2 89,3 54,3 68,4 71,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Borgheim ungdomsskole 6,3 5,8 10,9 11,6 8,0
Brattås skole 31,2 20,9 27,3 34,5 35,4
Føynland skole 14,1 13,9 10,1 13,4 8,7
Herstad skole 19,4 12,7 15,7 17,8 21,5
Labakken skole
Lindhøy skole 17,9 26,0 29,6 25,1 18,2
Oserød skole 10,4 13,1 10,5 13,1 11,1
Steinerskolen i Vestfold (privat) 16,3 14,4 28,2 13,8 22,5
Teie skole 11,6 11,5 13,4 14,3 12,5
Teigar ungdomsskole 11,4 14,6 16,5 20,3 12,4
Tjøme ungdomsskole 11,9 10,1 10,3 12,2 15,4
Torød skole 40,2 17,7 26,0 20,7 22,6
Vestskogen skole 10,8 11,9 20,2 17,6 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Borgheim ungdomsskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Brattås skole 9,7 8,1 10,3 10,8 10,7
Føynland skole 15,2 13,3 13,0 12,6 12,4
Herstad skole 13,8 12,1 12,0 13,7 11,3
Labakken skole
Lindhøy skole 13,3 12,9 12,6 14,3 12,2
Oserød skole 15,9 15,6 14,9 14,6 14,6
Steinerskolen i Vestfold (privat) 13,3 13,5 14,8 13,2 12,3
Teie skole 16,7 15,2 15,6 16,4 14,0
Teigar ungdomsskole 2,8 2,0 0,0 3,1 0,0
Tjøme ungdomsskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Torød skole 13,0 11,6 12,8 13,9 10,6
Vestskogen skole 12,8 11,8 11,8 13,2 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Borgheim ungdomsskole 16,2 16,1 17,4 16,3 13,5
Brattås skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Føynland skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Herstad skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Labakken skole
Lindhøy skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Oserød skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Steinerskolen i Vestfold (privat) 10,7 12,3 11,3 14,2 11,6
Teie skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Teigar ungdomsskole 13,3 12,3 12,7 12,2 11,8
Tjøme ungdomsskole 13,6 12,4 11,9 11,8 13,4
Torød skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vestskogen skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Borgheim ungdomsskole 20,0 20,9 21,4 23,4 17,6
Brattås skole 17,5 12,6 18,9 17,9 17,3
Føynland skole 19,7 17,0 15,6 15,5 14,2
Herstad skole 18,0 15,8 17,7 18,6 13,9
Labakken skole
Lindhøy skole 15,5 15,6 17,1 20,1 16,7
Oserød skole 17,9 17,6 16,9 16,2 16,6
Steinerskolen i Vestfold (privat) 17,4 15,9 17,7 18,0 17,9
Teie skole 18,4 17,3 17,7 19,0 17,0
Teigar ungdomsskole 18,1 16,0 17,8 17,8 20,8
Tjøme ungdomsskole 17,0 16,2 14,7 13,9 15,4
Torød skole 17,4 13,4 15,4 18,4 14,2
Vestskogen skole 16,2 14,3 14,2 15,5 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Borgheim ungdomsskole 0,0 0,0
Brattås skole 15,9 14,9
Føynland skole 13,4 11,6
Herstad skole 20,9 11,3
Labakken skole
Lindhøy skole 17,9 14,5
Oserød skole 15,8 14,5
Steinerskolen i Vestfold (privat) 23,2 17,1
Teie skole 17,5 15,1
Teigar ungdomsskole 0,0 0,0
Tjøme ungdomsskole 0,0 0,0
Torød skole 14,7 14,0
Vestskogen skole 18,7 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Borgheim ungdomsskole 0,0 0,0
Brattås skole 21,9 21,3
Føynland skole 18,5 18,8
Herstad skole 16,7 19,4
Labakken skole
Lindhøy skole 23,3 19,4
Oserød skole 17,0 19,6
Steinerskolen i Vestfold (privat) 13,3 18,6
Teie skole 21,1 19,8
Teigar ungdomsskole 0,0 0,0
Tjøme ungdomsskole 0,0 0,0
Torød skole 23,8 14,6
Vestskogen skole 13,0 20,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Borgheim ungdomsskole 23,4 17,6
Brattås skole 0,0 0,0
Føynland skole 0,0 0,0
Herstad skole 0,0 0,0
Labakken skole
Lindhøy skole 0,0 0,0
Oserød skole 0,0 0,0
Steinerskolen i Vestfold (privat) 20,0 18,2
Teie skole 0,0 0,0
Teigar ungdomsskole 17,8 20,8
Tjøme ungdomsskole 13,9 15,4
Torød skole 0,0 0,0
Vestskogen skole 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Borgheim ungdomsskole 100,0 100,0 100,0 97,8 100,0
Brattås skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Føynland skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Herstad skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Labakken skole
Lindhøy skole 98,3 100,0 100,0 93,7 99,6
Oserød skole 96,1 100,0 100,0 100,0 100,0
Steinerskolen i Vestfold (privat) 91,7 88,4 94,7 94,2 95,1
Teie skole 100,0 97,3 100,0 93,9 100,0
Teigar ungdomsskole 100,0 100,0 95,8 98,0 100,0
Tjøme ungdomsskole 98,8 100,0 99,4 100,0 100,0
Torød skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Vestskogen skole 99,0 98,4 98,9 95,2 92,5
Lærertimer som gis til undervisning
Borgheim ungdomsskole 23 723 22 488 20 766 22 211 29 030
Brattås skole 12 654 15 129 12 307 12 376 13 040
Føynland skole 12 940 15 542 16 321 15 732 15 748
Herstad skole 9 212 9 928 10 582 9 980 10 990
Labakken skole
Lindhøy skole 17 804 18 451 17 726 15 763 17 328
Oserød skole 17 809 19 085 20 287 21 962 21 115
Steinerskolen i Vestfold (privat) 16 221 15 791 14 089 13 462 16 530
Teie skole 19 680 22 024 21 825 21 504 25 289
Teigar ungdomsskole 24 548 25 845 24 047 26 014 25 769
Tjøme ungdomsskole 9 776 8 649 10 001 8 462 7 574
Torød skole 7 976 8 751 7 617 7 348 8 135
Vestskogen skole 14 799 16 773 16 781 16 076 16 453
Undervisningstimer totalt per elev
Borgheim ungdomsskole 54 54 50 54 65
Brattås skole 76 92 72 69 71
Føynland skole 49 56 57 59 60
Herstad skole 53 62 63 55 67
Labakken skole
Lindhøy skole 56 58 59 53 61
Oserød skole 46 47 50 51 52
Steinerskolen i Vestfold (privat) 65 64 61 60 70
Teie skole 44 49 47 45 53
Teigar ungdomsskole 68 73 69 72 74
Tjøme ungdomsskole 65 70 74 74 65
Torød skole 57 64 58 54 70
Vestskogen skole 58 63 63 58 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no