Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Færder kommune
Kommunenr 3811
Alle grunnskoler med adresse i Færder kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Bamble kommune 150,7 154,1 170,7 161,2 144,1
Drangedal kommune 50,1 50,4 50,7 56,6 55,3
Fyresdal kommune 17,6 21,7 22,1 23,4 24,1
Færder kommune 305,8 319,3
Hjartdal kommune 25,6 25,9 25,5 27,0 25,5
Holmestrand kommune
Horten kommune 302,5 306,6 305,1 306,1 309,6
Kragerø kommune 119,2 119,3 121,5 116,7 117,6
Kviteseid kommune 34,3 36,2 30,5 28,6 30,7
Larvik kommune 488,0 476,9
Midt-Telemark kommune
Nissedal kommune 24,9 25,2 25,1 21,3 26,2
Nome kommune 78,1 76,9 79,8 78,0 74,8
Notodden kommune 137,8 148,6 154,5 155,6 150,5
Porsgrunn kommune 390,8 383,1 355,2 372,5 374,7
Sandefjord kommune 673,6 688,9 670,7
Seljord kommune 42,1 40,7 43,1 42,1 46,7
Siljan kommune 31,4 32,1 34,9 35,4 36,5
Skien kommune 554,5 570,0 573,0 580,5 594,8
Tinn kommune 77,1 77,5 83,9 87,8 79,3
Tokke kommune 31,4 31,5 33,5 33,1 34,5
Tønsberg kommune
Vinje kommune 57,8 58,8 61,6 54,7 53,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Bamble kommune 12,3 11,9 10,8 11,4 12,5
Drangedal kommune 11,0 11,1 11,5 9,5 9,8
Fyresdal kommune 10,8 8,7 8,8 8,6 8,2
Færder kommune 12,5 11,4
Hjartdal kommune 8,4 8,2 8,5 7,9 8,0
Holmestrand kommune
Horten kommune 11,4 11,4 11,4 11,4 11,2
Kragerø kommune 11,0 10,7 10,6 10,6 10,3
Kviteseid kommune 8,8 7,2 8,8 8,7 8,6
Larvik kommune 12,3 12,5
Midt-Telemark kommune
Nissedal kommune 7,3 7,1 7,9 9,8 8,7
Nome kommune 10,1 10,4 10,4 10,4 10,8
Notodden kommune 11,7 11,1 10,3 9,9 10,2
Porsgrunn kommune 12,2 12,4 13,2 12,7 12,4
Sandefjord kommune 12,3 12,2 12,5
Seljord kommune 9,5 10,0 9,5 10,1 8,6
Siljan kommune 11,1 11,6 10,2 9,9 9,2
Skien kommune 12,6 12,3 12,3 12,4 11,9
Tinn kommune 10,2 9,7 8,7 8,2 8,6
Tokke kommune 8,9 9,1 8,4 8,9 8,5
Tønsberg kommune
Vinje kommune 8,4 8,1 7,6 8,7 8,5
Antall assistentårsverk i undervisningen
Bamble kommune 19 20 21 21 22
Drangedal kommune 4 6 7 4 4
Fyresdal kommune 5 4 6 5 5
Færder kommune 52 49
Hjartdal kommune 2 2 2 3 4
Holmestrand kommune
Horten kommune 44 49 47 49 46
Kragerø kommune 20 19 28 26 29
Kviteseid kommune 3 3 3 3 5
Larvik kommune 83 86
Midt-Telemark kommune
Nissedal kommune 2 2 2 3 4
Nome kommune 11 11 12 11 13
Notodden kommune 25 26 26 28 32
Porsgrunn kommune 38 41 38 42 43
Sandefjord kommune 142 147 139
Seljord kommune 3 4 6 8 8
Siljan kommune 3 4 4 5 5
Skien kommune 60 67 75 92 89
Tinn kommune 12 13 11 10 10
Tokke kommune 2 2 3 3 3
Tønsberg kommune
Vinje kommune 5 7 6 6 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Bamble kommune 88,4 82,2 76,6 76,8 73,9
Drangedal kommune 125,7 84,6 73,2 116,7 114,3
Fyresdal kommune 32,0 42,4 27,5 33,2 31,5
Færder kommune 63,9 67,7
Hjartdal kommune 90,0 80,4 84,7 62,3 46,2
Holmestrand kommune
Horten kommune 69,9 64,2 66,0 64,0 67,4
Kragerø kommune 58,8 60,3 40,9 42,6 38,6
Kviteseid kommune 85,3 88,3 70,1 67,9 50,4
Larvik kommune 64,8 62,6
Midt-Telemark kommune
Nissedal kommune 62,5 102,5 81,6 56,8 53,2
Nome kommune 69,0 64,5 63,3 67,6 55,7
Notodden kommune 57,7 57,6 55,9 50,0 44,4
Porsgrunn kommune 111,4 104,4 110,1 100,4 98,8
Sandefjord kommune 52,8 51,3 54,6
Seljord kommune 99,1 91,8 65,7 48,3 47,9
Siljan kommune 94,8 73,8 78,9 66,1 54,0
Skien kommune 104,5 93,3 84,6 70,3 71,6
Tinn kommune 58,6 50,7 58,5 62,1 62,9
Tokke kommune 142,5 132,3 79,2 79,3 77,7
Tønsberg kommune
Vinje kommune 95,1 60,0 70,7 72,1 76,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Bamble kommune 12,4 12,9 12,6 13,1 15,1
Drangedal kommune 7,7 11,5 13,7 7,3 7,6
Fyresdal kommune 30,3 18,4 28,5 22,3 21,5
Færder kommune 17,2 15,3
Hjartdal kommune 8,2 9,3 9,2 11,1 15,3
Holmestrand kommune
Horten kommune 14,6 16,0 15,4 15,9 14,9
Kragerø kommune 16,5 15,9 22,9 22,5 24,3
Kviteseid kommune 8,3 7,3 10,8 11,2 14,7
Larvik kommune 17,0 18,0
Midt-Telemark kommune
Nissedal kommune 10,0 6,4 8,5 14,8 13,9
Nome kommune 13,5 14,9 14,6 13,9 17,5
Notodden kommune 18,2 17,4 16,6 17,8 21,0
Porsgrunn kommune 9,8 10,6 10,8 11,3 11,4
Sandefjord kommune 21,1 21,3 20,8
Seljord kommune 8,2 9,3 12,8 18,5 16,1
Siljan kommune 9,7 12,8 10,7 12,8 14,8
Skien kommune 10,8 11,8 13,1 15,8 15,0
Tinn kommune 15,4 17,0 13,4 11,8 12,1
Tokke kommune 5,7 6,1 9,5 9,8 9,6
Tønsberg kommune
Vinje kommune 7,8 11,9 9,5 10,6 9,9
Lærertetthet 1.-7. trinn
Bamble kommune 13,2 12,7 11,8 12,3 13,5
Drangedal kommune 11,0 10,7 11,6 9,7 10,4
Fyresdal kommune 13,0 9,4 10,0 9,6 9,1
Færder kommune 13,8 12,6
Hjartdal kommune 8,4 8,0 7,8 7,9 8,2
Holmestrand kommune
Horten kommune 12,1 12,5 12,1 12,0 12,6
Kragerø kommune 13,1 11,6 11,7 12,0 10,9
Kviteseid kommune 8,9 8,5 9,5 8,9 8,7
Larvik kommune 13,3 13,3
Midt-Telemark kommune
Nissedal kommune 7,6 8,5 8,2 9,3 9,0
Nome kommune 10,9 11,2 11,1 11,3 12,4
Notodden kommune 12,5 12,0 11,0 10,2 10,5
Porsgrunn kommune 13,5 14,0 14,2 13,8 13,5
Sandefjord kommune 12,7 12,7 12,6
Seljord kommune 9,9 10,6 10,1 10,4 8,9
Siljan kommune 12,6 12,3 10,5 10,7 10,8
Skien kommune 13,8 13,0 13,0 13,2 12,4
Tinn kommune 10,6 9,7 9,7 8,6 9,5
Tokke kommune 9,3 10,4 9,5 10,1 9,4
Tønsberg kommune
Vinje kommune 10,3 9,2 8,2 9,5 9,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Bamble kommune 14,3 14,4 12,1 13,1 14,7
Drangedal kommune 15,1 16,4 15,9 12,7 11,7
Fyresdal kommune 11,0 11,0 9,8 10,1 9,8
Færder kommune 13,8 12,7
Hjartdal kommune 11,6 11,9 13,6 11,2 11,3
Holmestrand kommune
Horten kommune 13,3 12,8 13,4 13,8 12,0
Kragerø kommune 11,1 12,5 11,9 11,5 12,9
Kviteseid kommune 11,8 7,9 10,6 11,4 11,3
Larvik kommune 13,9 14,7
Midt-Telemark kommune
Nissedal kommune 8,8 6,8 9,7 11,4 11,1
Nome kommune 11,8 12,2 12,9 12,1 11,5
Notodden kommune 14,3 13,3 12,7 12,5 13,5
Porsgrunn kommune 14,1 13,8 16,5 15,5 15,2
Sandefjord kommune 16,2 15,7 17,0
Seljord kommune 12,1 12,0 11,7 12,7 11,0
Siljan kommune 11,8 14,0 12,5 11,2 9,4
Skien kommune 14,1 14,8 15,0 14,8 14,7
Tinn kommune 13,3 13,4 10,0 10,4 10,0
Tokke kommune 11,3 9,3 8,6 8,9 9,4
Tønsberg kommune
Vinje kommune 8,2 8,8 9,1 10,0 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning
Bamble kommune 17,0 16,9 16,6 17,8 17,9
Drangedal kommune 14,1 14,4 17,4 13,3 13,4
Fyresdal kommune 14,9 12,6 13,8 13,8 12,5
Færder kommune 18,0 16,9
Hjartdal kommune 11,1 10,7 11,7 10,6 11,3
Holmestrand kommune
Horten kommune 14,8 15,1 15,4 15,9 15,1
Kragerø kommune 15,9 15,9 15,5 15,8 15,3
Kviteseid kommune 12,0 9,2 12,0 12,6 12,9
Larvik kommune 17,7 17,3
Midt-Telemark kommune
Nissedal kommune 9,1 8,7 9,6 11,7 14,2
Nome kommune 13,8 14,5 14,6 14,3 15,4
Notodden kommune 15,8 15,3 14,3 12,7 13,1
Porsgrunn kommune 18,4 18,2 20,2 18,7 18,1
Sandefjord kommune 17,0 17,3 17,6
Seljord kommune 12,9 13,5 13,9 15,2 12,6
Siljan kommune 15,0 16,5 14,6 13,4 13,2
Skien kommune 17,4 17,0 17,5 17,5 17,0
Tinn kommune 15,6 14,4 13,6 12,7 12,1
Tokke kommune 10,8 11,1 10,6 10,8 10,7
Tønsberg kommune
Vinje kommune 12,5 11,0 10,5 11,3 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Bamble kommune 15,9 16,1
Drangedal kommune 11,1 12,4
Fyresdal kommune 11,5 9,3
Færder kommune 16,9 14,2
Hjartdal kommune 8,3 10,9
Holmestrand kommune
Horten kommune 13,9 13,4
Kragerø kommune 15,3 13,6
Kviteseid kommune 10,1 10,1
Larvik kommune 16,5 15,0
Midt-Telemark kommune
Nissedal kommune 10,4 11,2
Nome kommune 13,3 14,8
Notodden kommune 11,5 11,4
Porsgrunn kommune 16,9 16,1
Sandefjord kommune 15,3 15,3
Seljord kommune 13,8 10,7
Siljan kommune 12,7 12,3
Skien kommune 16,3 14,5
Tinn kommune 10,4 9,7
Tokke kommune 10,3 8,8
Tønsberg kommune
Vinje kommune 10,2 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Bamble kommune 19,2 17,7
Drangedal kommune 10,8 13,4
Fyresdal kommune 16,2 16,5
Færder kommune 18,1 19,3
Hjartdal kommune 9,9 8,2
Holmestrand kommune
Horten kommune 15,7 16,9
Kragerø kommune 16,2 15,9
Kviteseid kommune 14,5 14,8
Larvik kommune 19,0 19,2
Midt-Telemark kommune
Nissedal kommune 13,0 15,2
Nome kommune 14,2 15,5
Notodden kommune 12,0 13,3
Porsgrunn kommune 18,9 18,7
Sandefjord kommune 17,5 17,3
Seljord kommune 15,7 12,1
Siljan kommune 15,4 17,1
Skien kommune 17,7 17,8
Tinn kommune 13,9 14,9
Tokke kommune 13,2 13,5
Tønsberg kommune
Vinje kommune 11,8 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Bamble kommune 18,7 20,2
Drangedal kommune 20,9 14,8
Fyresdal kommune 14,4 13,7
Færder kommune 19,3 18,3
Hjartdal kommune 14,8 16,8
Holmestrand kommune
Horten kommune 19,1 15,6
Kragerø kommune 16,0 16,9
Kviteseid kommune 14,4 15,6
Larvik kommune 18,0 18,5
Midt-Telemark kommune
Nissedal kommune 12,3 19,3
Nome kommune 15,4 16,1
Notodden kommune 15,1 15,3
Porsgrunn kommune 20,8 20,0
Sandefjord kommune 19,9 21,2
Seljord kommune 16,6 15,6
Siljan kommune 12,5 11,4
Skien kommune 18,7 19,8
Tinn kommune 14,8 13,3
Tokke kommune 9,5 10,9
Tønsberg kommune
Vinje kommune 12,3 11,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Bamble kommune 97,4 99,8 95,8 97,0 97,9
Drangedal kommune 97,8 98,4 91,8 96,7 96,3
Fyresdal kommune 75,0 94,4 92,4 98,0 98,2
Færder kommune 97,5 99,0
Hjartdal kommune 100,0 89,5 93,0 95,6 93,9
Holmestrand kommune
Horten kommune 97,9 98,1 97,6 98,1 98,8
Kragerø kommune 97,7 98,5 94,3 94,1 96,3
Kviteseid kommune 100,0 93,1 95,2 92,7 94,9
Larvik kommune 97,5 98,2
Midt-Telemark kommune
Nissedal kommune 83,0 91,8 85,4 91,2 85,8
Nome kommune 99,6 98,7 99,0 99,3 98,9
Notodden kommune 98,7 98,7 99,2 99,4 99,3
Porsgrunn kommune 96,0 98,1 98,4 97,6 97,3
Sandefjord kommune 97,5 98,3 97,9
Seljord kommune 93,7 95,4 99,5 97,7 97,9
Siljan kommune 95,8 97,8 94,3 99,5 99,2
Skien kommune 98,1 97,2 98,1 97,1 98,3
Tinn kommune 92,9 89,2 91,0 83,8 91,5
Tokke kommune 95,1 96,0 96,2 95,7 95,9
Tønsberg kommune
Vinje kommune 93,6 90,9 90,0 96,1 98,9
Lærertimer som gis til undervisning
Bamble kommune 95 640 97 368 108 412 101 065 91 123
Drangedal kommune 31 335 31 448 31 577 35 912 34 969
Fyresdal kommune 11 186 13 838 13 927 14 258 14 209
Færder kommune 190 890 207 001
Hjartdal kommune 16 133 16 874 16 759 16 853 16 454
Holmestrand kommune
Horten kommune 193 913 195 235 194 352 195 183 197 618
Kragerø kommune 74 060 75 914 76 172 74 562 75 937
Kviteseid kommune 19 566 22 933 18 550 17 888 18 965
Larvik kommune 311 380 306 254
Midt-Telemark kommune
Nissedal kommune 15 149 16 483 15 780 14 194 15 974
Nome kommune 51 134 50 812 50 383 50 187 47 626
Notodden kommune 87 882 94 973 98 932 100 558 97 935
Porsgrunn kommune 248 522 242 534 225 425 236 568 239 814
Sandefjord kommune 433 884 440 681 433 245
Seljord kommune 26 007 24 873 27 004 26 594 29 559
Siljan kommune 18 368 18 610 20 755 21 646 22 354
Skien kommune 352 866 363 800 368 821 369 895 384 264
Tinn kommune 48 539 49 088 53 654 55 955 49 813
Tokke kommune 20 369 19 798 21 204 20 625 21 585
Tønsberg kommune
Vinje kommune 35 735 36 600 38 365 34 202 33 886
Undervisningstimer totalt per elev
Bamble kommune 58 60 66 62 57
Drangedal kommune 65 64 62 75 73
Fyresdal kommune 65 82 81 82 87
Færder kommune 57 62
Hjartdal kommune 85 87 84 90 91
Holmestrand kommune
Horten kommune 63 62 63 63 63
Kragerø kommune 64 66 67 67 69
Kviteseid kommune 81 98 81 82 83
Larvik kommune 58 57
Midt-Telemark kommune
Nissedal kommune 98 100 91 79 82
Nome kommune 70 69 68 69 66
Notodden kommune 61 64 69 72 70
Porsgrunn kommune 58 57 54 56 57
Sandefjord kommune 58 59 57
Seljord kommune 76 72 75 71 82
Siljan kommune 64 61 70 72 77
Skien kommune 56 58 58 57 60
Tinn kommune 70 73 81 87 83
Tokke kommune 80 78 84 80 84
Tønsberg kommune
Vinje kommune 83 87 93 82 83
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no