Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Færder kommune
Kommunenr 0729
Alle grunnskoler med adresse i Færder kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 305,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 52
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,5
Lærertimer som gis til undervisning 190 890
Undervisningstimer totalt per elev 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no