Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Færder kommune
Kommunenr 3811
Alle grunnskoler med adresse i Færder kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 305,8 319,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 52 49
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,9 67,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,2 15,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,8 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,8 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,0 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,9 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,1 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,3 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,5 99,0
Lærertimer som gis til undervisning 190 890 207 001
Undervisningstimer totalt per elev 57 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no