Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fåvang skole
Fåvangvegen 20
2634 FÅVANG
Org.nr 975274292
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ringebu kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,6 14,8 16,9 16,7 17,0
Antall elever per årsverk til undervisning 9,5 11,6 10,5 10,5 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 1 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 72,2 121,1 245,5 128,5 58,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,7 8,7 3,9 7,4 16,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,4 11,5 10,6 10,5 11,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,2 11,7 10,7 11,2 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,9 94,9 95,1 95,0 95,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 913 9 920 11 440 11 193 11 273
Undervisningstimer totalt per elev 78 64 71 71 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no