Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fåset skole og barnehage - Avd skole
Fåset
2500 TYNSET
Org.nr 974570033
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tynset kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 6,9 7,0 7,5 7,1 6,4
Antall elever per årsverk til undervisning 9,6 10,0 8,6 10,2 10,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,1 29,2 23,9 35,7 38,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,4 30,2 31,4 25,7 23,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,5 9,7 8,6 10,7 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,6 11,8 11,0 13,9 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,4 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,1 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 637 4 617 4 845 4 731 4 256
Undervisningstimer totalt per elev 77 74 87 73 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no