Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fåset skole og Barnehage - Avd skole
Rute 602
2500 TYNSET
Org.nr 974570033
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tynset kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,0 6,9 7,0 7,5 7,1
Antall elever per årsverk til undervisning 9,4 9,6 10,0 8,6 10,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 44,6 53,1 29,2 23,9 35,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,6 16,4 30,2 31,4 25,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,3 9,5 9,7 8,6 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,0 11,6 11,8 11,0 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 952 4 637 4 617 4 845 4 731
Undervisningstimer totalt per elev 79 77 74 87 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no