Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eydehavn skole
Gartaveien 40
4810 EYDEHAVN
Org.nr 975283208
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Arendal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 10,4 10,4 10,5 11,6 12,0
Antall elever per årsverk til undervisning 16,1 16,7 15,2 14,5 14,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 4 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 52,8 72,2 37,9 57,1 54,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 27,6 20,8 36,6 22,4 23,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,3 16,9 15,2 14,7 14,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,6 20,3 17,6 16,4 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,5 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 94,0 98,1 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 925 6 926 7 126 7 552 7 866
Undervisningstimer totalt per elev 46 44 49 51 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no