Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Evjen skole
Evjen
7300 ORKANGER
Org.nr 974588404
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Orkdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 11,1 10,7 12,3 12,4 10,9
Antall elever per årsverk til undervisning 15,3 17,9 16,2 16,7 19,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 51,2 48,8 44,6 51,1 86,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,2 30,3 30,9 26,7 18,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,1 18,0 16,0 16,8 19,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,4 20,1 17,7 18,2 20,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 95,1 89,3 95,1
Lærertimer som gis til undervisning 6 970 6 534 7 764 7 492 6 881
Undervisningstimer totalt per elev 48 41 46 44 39
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no