Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Evje ungdomsskule
Evjevegen 24
4735 EVJE
Org.nr 975280977
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Evje og Hornnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,8 14,1 15,4 15,2 15,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 9,9 10,2 10,8 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 4 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 78,5 58,4 37,6 31,1 33,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,6 15,2 23,8 29,8 31,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,2 13,2 13,6 14,4 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,9 14,6 15,8 17,3 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,6 95,9 98,1 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 196 8 296 8 892 8 547 8 706
Undervisningstimer totalt per elev 62 66 64 61 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no