Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Evje skole
Evjebakken 20
1346 GJETTUM
Org.nr 974552086
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 51,6 56,4 55,4 55,5 67,9
Antall elever per årsverk til undervisning 8,3 7,6 7,5 7,5 7,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 3 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 114,0 193,8 140,4 119,1 96,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,6 3,7 5,0 5,9 5,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,3 8,8 8,7 8,8 8,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 29,6 21,5 19,0 17,4 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,0 86,4 89,7 88,7 91,4
Lærertimer som gis til undervisning 33 903 38 988 38 000 38 039 36 230
Undervisningstimer totalt per elev 87 96 98 97 100
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no