Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Evenes skole
Bjellgamveien 15
8534 LILAND
Org.nr 975288080
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Evenes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 16,9 15,1 15,1 15,9 16,2
Antall elever per årsverk til undervisning 9,3 10,3 10,4 10,0 9,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 1 1 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 175,0 85,3 191,9 171,8 56,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,0 10,8 4,9 5,3 15,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,4 11,6 11,5 11,6 11,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,1 12,1 12,3 11,0 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,8 13,9 15,1 13,8 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,4 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,3 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,3 15,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,3 100,0 98,7 100,0 93,9
Lærertimer som gis til undervisning 11 037 9 534 9 691 10 275 10 302
Undervisningstimer totalt per elev 75 69 68 70 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no