Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Evenes kommune
Kommunenr 1853
Alle grunnskoler med adresse i Evenes kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,6 16,9 15,1 15,1 15,9
Antall elever per årsverk til undervisning 9,8 9,3 10,3 10,4 10,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 201,3 175,0 85,3 191,9 171,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,7 5,0 10,8 4,9 5,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0 11,4 11,6 11,5 11,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,3 10,1 12,1 12,3 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,6 13,8 13,9 15,1 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,4 93,3 100,0 98,7 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 215 11 037 9 534 9 691 10 275
Undervisningstimer totalt per elev 71 75 69 68 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no