Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Evanger skule
5707 EVANGER
Org.nr 975281957
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Voss Herad skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 5,4
Antall elever per årsverk til undervisning 7,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 33,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,2
Lærertimer som gis til undervisning 3 779
Undervisningstimer totalt per elev 97
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no