Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Evanger skule
5707 EVANGER
Org.nr 975281957
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Voss Herad skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,5 6,1 5,3 4,5 5,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3 8,6 7,2 9,5 7,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 0 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,9 225,0 156,5 46,5 33,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,9 3,3 4,3 19,0 21,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,2 8,6 7,3 9,6 7,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,1 9,2 7,7 9,8 8,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,7 7,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,8 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,8 100,0 100,0 100,0 88,2
Lærertimer som gis til undervisning 3 599 3 892 3 705 3 123 3 779
Undervisningstimer totalt per elev 72 86 103 78 97
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no