Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Etnedal kommune
Kommunenr 3450
Alle grunnskoler med adresse i Etnedal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Etnedal skule 18,8 18,0 18,5 18,5 18,1
Antall elever per årsverk til undervisning
Etnedal skule 10,2 10,4 9,4 9,3 9,6
Antall assistentårsverk i undervisningen
Etnedal skule 3 3 4 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Etnedal skule 47,3 60,3 42,2 51,3 71,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Etnedal skule 18,4 15,4 20,0 16,4 11,5
Lærertetthet 1.-7. trinn
Etnedal skule 13,5 13,0 11,6 10,5 11,6
Lærertetthet 8.-10. trinn
Etnedal skule 9,1 10,0 8,9 10,2 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning
Etnedal skule 13,2 12,7 12,3 11,7 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Etnedal skule 11,4 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Etnedal skule 11,4 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Etnedal skule 12,4 12,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Etnedal skule 97,6 100,0 100,0 93,2 86,3
Lærertimer som gis til undervisning
Etnedal skule 11 258 11 287 11 728 11 834 10 991
Undervisningstimer totalt per elev
Etnedal skule 69 68 75 76 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no