Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Etnedal kommune
Kommunenr 3450
Alle grunnskoler med adresse i Etnedal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 18,8 18,0 18,5 18,5 18,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 10,4 9,4 9,3 9,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 47,3 60,3 42,2 51,3 71,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,4 15,4 20,0 16,4 11,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,5 13,0 11,6 10,5 11,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,1 10,0 8,9 10,2 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,2 12,7 12,3 11,7 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,4 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,4 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,4 12,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,6 100,0 100,0 93,2 86,3
Lærertimer som gis til undervisning 11 258 11 287 11 728 11 834 10 991
Undervisningstimer totalt per elev 69 68 75 76 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no