Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Etnedal kommune
Kommunenr 0541
Alle grunnskoler med adresse i Etnedal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 20,2 18,8 18,0 18,5 18,5
Antall elever per årsverk til undervisning 9,0 10,2 10,4 9,4 9,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 3 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 38,3 47,3 60,3 42,2 51,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,0 18,4 15,4 20,0 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5 13,5 13,0 11,6 10,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,8 9,1 10,0 8,9 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,1 13,2 12,7 12,3 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,8 97,6 100,0 100,0 93,2
Lærertimer som gis til undervisning 12 669 11 258 11 287 11 728 11 834
Undervisningstimer totalt per elev 78 69 68 75 76
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no