Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Etne kommune
Kommunenr 1211
Alle grunnskoler med adresse i Etne kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 56,2 52,5 51,7 57,0 57,1
Antall elever per årsverk til undervisning 9,8 10,8 10,9 10,3 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 10 9 10 10 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 51,1 58,1 50,5 51,1 58,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,8 16,8 19,3 18,0 15,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1 11,5 11,6 10,9 11,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,4 13,0 13,3 12,5 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,5 15,7 15,7 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,3 95,7 93,8 92,9 96,8
Lærertimer som gis til undervisning 36 902 33 702 32 771 35 907 36 235
Undervisningstimer totalt per elev 72 66 65 69 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no