Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Espevær skule
Espeværvegen 20
5444 ESPEVÆR
Org.nr 975281248
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bømlo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 2,3 2,1 2,1 2,1 1,7
Antall elever per årsverk til undervisning 6,0 4,3 4,4 4,4 4,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 54,2 18,0 64,3 18,0 50,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,6 23,4 6,7 23,7 9,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,1 4,3 4,4 4,5 4,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,5 4,1 4,2 4,5 5,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 4,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 5,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 1 590 1 540 1 505 1 505 1 240
Undervisningstimer totalt per elev 122 171 167 167 155
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no