Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Espa skole og barnehage - Avd skole
Kjeldsrudenga 15
2338 ESPA
Org.nr 975272974
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stange kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Espa skole og barnehage - Avd skole 5,4 5,2 5,2 5,2 6,0
Stange kommune 190,7 187,1 187,9 190,0 194,1
Innlandet fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Espa skole og barnehage - Avd skole 7,2 8,2 8,6 9,4 8,6
Stange kommune 12,0 12,2 12,2 12,2 12,1
Innlandet fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Espa skole og barnehage - Avd skole 1 1 1 1 1
Stange kommune 19 23 24 29 33
Innlandet fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Espa skole og barnehage - Avd skole 51,4 54,1 45,7 35,9 38,9
Stange kommune 109,5 86,8 86,8 71,2 65,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Espa skole og barnehage - Avd skole 13,0 14,3 17,8 24,8 20,9
Stange kommune 9,8 12,5 12,6 15,5 16,8
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Espa skole og barnehage - Avd skole 7,2 8,2 8,5 9,3 8,6
Stange kommune 12,4 12,5 12,5 12,5 12,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Espa skole og barnehage - Avd skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stange kommune 15,2 15,6 15,6 15,6 15,7
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Espa skole og barnehage - Avd skole 8,4 9,6 9,9 10,5 9,5
Stange kommune 15,4 15,2 15,1 15,1 15,2
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Espa skole og barnehage - Avd skole 10,9 9,8
Stange kommune 13,9 13,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Espa skole og barnehage - Avd skole 10,0 9,1
Stange kommune 14,6 14,9
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Espa skole og barnehage - Avd skole 0,0 0,0
Stange kommune 17,4 18,7
Innlandet fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Espa skole og barnehage - Avd skole 81,5 79,5 85,4 85,4 68,6
Stange kommune 99,2 98,5 99,0 99,3 98,1
Innlandet fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Espa skole og barnehage - Avd skole 3 688 3 631 3 638 3 638 4 233
Stange kommune 121 261 118 730 119 998 122 089 125 434
Innlandet fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Espa skole og barnehage - Avd skole 102 91 87 79 86
Stange kommune 59 58 59 58 59
Innlandet fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no