Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Espa skole og Barnehage - Avd skole
Kjeldsrudenga 15
2338 ESPA
Org.nr 975272974
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stange kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,4 5,4 5,2 5,2 5,2
Antall elever per årsverk til undervisning 7,1 7,2 8,2 8,6 9,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 33,3 51,4 54,1 45,7 35,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,0 13,0 14,3 17,8 24,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,1 7,2 8,2 8,5 9,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,4 8,4 9,6 9,9 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,9 81,5 79,5 85,4 85,4
Lærertimer som gis til undervisning 3 743 3 688 3 631 3 638 3 638
Undervisningstimer totalt per elev 104 102 91 87 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no