Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Espa skole og barnehage - Avd skole
Kjeldsrudenga 15
2338 ESPA
Org.nr 975272974
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stange kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,4 5,2 5,2 5,2 6,0
Antall elever per årsverk til undervisning 7,2 8,2 8,6 9,4 8,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 51,4 54,1 45,7 35,9 38,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,0 14,3 17,8 24,8 20,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,2 8,2 8,5 9,3 8,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,4 9,6 9,9 10,5 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,9 9,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,0 9,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 81,5 79,5 85,4 85,4 68,6
Lærertimer som gis til undervisning 3 688 3 631 3 638 3 638 4 233
Undervisningstimer totalt per elev 102 91 87 79 86
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no