Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ersfjordbotn skole
Ersfjordvegen 35
9107 KVALØYA
Org.nr 874566292
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,4 7,7 7,3 7,7 6,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5 11,7 12,6 12,3 13,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 46,9 46,1 48,3 77,0 93,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,3 23,4 24,2 14,6 13,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,3 12,0 12,8 12,9 14,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,7 16,0 13,6 14,8 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 98,5 98,2 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 976 5 264 5 067 5 234 4 497
Undervisningstimer totalt per elev 59 63 59 60 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no