Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ersfjordbotn skole
Ersfjordvegen 35
9107 KVALØYA
Org.nr 874566292
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 7,7 7,3 7,7 6,5 6,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 12,6 12,3 13,3 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 46,1 48,3 77,0 93,1 63,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,4 24,2 14,6 13,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0 12,8 12,9 14,0 11,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,0 13,6 14,8 17,6 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,4 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,1 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,5 98,2 100,0 98,5
Lærertimer som gis til undervisning 5 264 5 067 5 234 4 497 4 652
Undervisningstimer totalt per elev 63 59 60 56 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no