Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Erikstad oppvekstsenter Avdeling skole - Avdeling skole (utgått)
Tareveien 5
8200 FAUSKE
Org.nr 974628481
Offentlig skole
Grunnskole
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 12,1 7,7 8,0 7,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1 9,1 8,3 7,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 68,6 43,4 37,3 32,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,8 19,9 19,7 20,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0 8,8 8,0 7,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,8 9,6 8,8 7,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,6 86,0 73,0 86,7
Lærertimer som gis til undervisning 8 581 5 369 5 265 5 169
Undervisningstimer totalt per elev 61 81 89 99
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no