Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eresfjord barne- og ungdomsskule
Ljørvollvegen 49
6470 ERESFJORD
Org.nr 975284298
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Nesset kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,1 8,2 8,0 6,9 7,6
Antall elever per årsverk til undervisning 7,3 6,7 5,5 5,9 6,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 45,0 44,0 48,1 43,2 34,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,4 13,2 10,2 11,7 15,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,6 6,0 6,1 6,2 6,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,9 10,0 6,7 7,5 7,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,0 8,1 6,5 7,1 7,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 5,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 7,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 700 5 015 4 983 4 181 4 565
Undervisningstimer totalt per elev 96 104 128 119 117
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no