Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Eresfjord barne- og ungdomsskule
Ljørvollvegen 49
6470 ERESFJORD
Org.nr 975284298
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Molde kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 8,2 8,0 6,9 7,6 6,6
Antall elever per årsverk til undervisning 6,7 5,5 5,9 6,0 6,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 44,0 48,1 43,2 34,2 55,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,2 10,2 11,7 15,1 10,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,0 6,1 6,2 6,8 7,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,0 6,7 7,5 7,0 7,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,1 6,5 7,1 7,1 7,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,3 8,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 5,5 7,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 7,1 7,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 93,9
Lærertimer som gis til undervisning 5 015 4 983 4 181 4 565 4 165
Undervisningstimer totalt per elev 104 128 119 117 110
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no