Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Erdal ungdomsskole
Steinråsa 3
5306 ERDAL
Org.nr 886225172
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Askøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 23,1 20,8 22,6 22,9 29,4
Antall elever per årsverk til undervisning 13,7 13,2 12,8 13,7 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 116,5 125,8 252,8 152,7 182,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,0 8,6 3,9 7,4 5,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,3 17,6 17,0 18,3 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,2 21,7 18,9 21,7 19,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,7 19,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 882 11 134 11 548 12 350 16 491
Undervisningstimer totalt per elev 48 50 51 48 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no