Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Erdal ungdomsskole
Steinråsa 3
5306 ERDAL
Org.nr 886225172
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Askøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 27,5 23,1 20,8 22,6 22,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 13,7 13,2 12,8 13,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 2 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 84,8 116,5 125,8 252,8 152,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,4 10,0 8,6 3,9 7,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,9 18,3 17,6 17,0 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,5 23,2 21,7 18,9 21,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 019 12 882 11 134 11 548 12 350
Undervisningstimer totalt per elev 52 48 50 51 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no