Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Erdal barneskole
Erdalsvegen 1
5306 ERDAL
Org.nr 975287599
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Askøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 23,5 26,9 27,3 30,5 32,2
Antall elever per årsverk til undervisning 16,5 16,0 16,2 14,9 14,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 4 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 74,9 70,8 88,7 91,3 94,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,2 19,9 16,5 14,8 13,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,6 16,2 16,2 14,9 14,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,9 19,0 18,8 17,4 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,2 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,3 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 96,3 96,6 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 016 17 546 18 269 20 486 21 526
Undervisningstimer totalt per elev 45 46 46 50 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no