Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Engjom skule (UTGÅTT)
Engjomsvegen 110
2652 SVINGVOLL
Org.nr 975274225
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Gausdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,4 6,7
Antall elever per årsverk til undervisning 8,6 8,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 29,4 33,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,7 23,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,7 8,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,5 9,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,3 82,4
Lærertimer som gis til undervisning 4 978 4 500
Undervisningstimer totalt per elev 86 87
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no