Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Enggrav skole
Borgevegen 43
3712 SKIEN
Org.nr 976824458
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Skien kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Enggrav skole 6,0 7,3 7,3 7,9 6,7
Skien kommune 30,0 33,2 40,0 45,1 49,1
Telemark fylke 98,9 99,2 106,5 117,6 124,0
Nasjonalt 2 599,8 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Enggrav skole 2,2 1,7 1,7 1,7 1,9
Skien kommune 8,7 8,3 8,8 8,6 9,4
Telemark fylke 8,3 8,4 8,7 8,5 8,9
Nasjonalt 8,9 9,1 9,0 9,0 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen
Enggrav skole 4 4 4 4 4
Skien kommune 3 3 4 4 5
Telemark fylke 14 16 22 18 20
Nasjonalt 335 398 445 452 499
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Enggrav skole 3,4 3,4 3,4 3,4 2,9
Skien kommune 78,0 92,8 73,2 86,8 74,3
Telemark fylke 54,6 47,9 38,8 51,2 50,9
Nasjonalt 61,0 54,4 51,0 52,7 50,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Enggrav skole 58,2 47,7 47,7 48,0 61,4
Skien kommune 10,3 8,3 10,6 8,9 11,2
Telemark fylke 13,7 16,4 20,6 15,3 16,1
Nasjonalt 12,9 14,9 16,0 15,4 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn
Enggrav skole 2,3 1,8 1,9 1,9 2,0
Skien kommune 8,7 8,2 8,8 8,5 9,7
Telemark fylke 9,7 10,0 10,8 9,9 10,5
Nasjonalt 10,5 10,8 11,0 10,5 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Enggrav skole 2,4 1,9 1,9 1,9 2,3
Skien kommune 12,1 12,4 12,8 12,7 13,1
Telemark fylke 10,5 10,5 9,7 11,6 11,1
Nasjonalt 11,3 11,4 11,1 11,6 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning
Enggrav skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skien kommune 11,4 11,1 12,1 12,1 13,7
Telemark fylke 11,8 12,1 13,0 12,6 12,8
Nasjonalt 13,3 13,9 14,0 13,8 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Enggrav skole 0,0
Skien kommune 11,5
Telemark fylke 12,4
Nasjonalt 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Enggrav skole 0,0
Skien kommune 13,7
Telemark fylke 12,9
Nasjonalt 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Enggrav skole 0,0
Skien kommune 15,6
Telemark fylke 13,4
Nasjonalt 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Enggrav skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Skien kommune 93,5 91,8 93,4 92,2 89,4
Telemark fylke 90,9 85,3 90,4 89,0 90,0
Nasjonalt 91,1 89,0 88,6 88,9 89,4
Lærertimer som gis til undervisning
Enggrav skole 4 006 5 055 5 055 5 412 4 496
Skien kommune 19 703 22 013 25 131 28 913 30 632
Telemark fylke 64 705 66 674 69 626 76 478 81 679
Nasjonalt 1 632 147 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439
Undervisningstimer totalt per elev
Enggrav skole 334 421 421 416 375
Skien kommune 82 86 81 83 75
Telemark fylke 87 85 82 83 80
Nasjonalt 80 78 78 79 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no