Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Enggrav skole
Borgevegen 43
3712 SKIEN
Org.nr 976824458
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Skien kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Enggrav skole 6,0 7,3 7,3 7,9 6,7
Skien kommune 516,5 521,2 530,0 527,9 531,4
Telemark fylke 1 814,7 1 846,7 1 864,4 1 877,4 1 886,5
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Enggrav skole 2,2 1,7 1,7 1,7 1,9
Skien kommune 13,0 12,9 12,6 12,7 12,7
Telemark fylke 12,0 11,7 11,5 11,4 11,3
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Enggrav skole 4 4 4 4 4
Skien kommune 52 57 63 71 86
Telemark fylke 210 214 228 253 274
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Enggrav skole 3,4 3,4 3,4 3,4 2,9
Skien kommune 116,0 105,0 94,6 84,5 70,1
Telemark fylke 91,5 89,7 84,1 75,5 69,3
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Enggrav skole 58,2 47,7 47,7 48,0 61,4
Skien kommune 10,0 11,0 11,9 13,5 16,2
Telemark fylke 11,6 11,6 12,2 13,5 14,5
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Enggrav skole 2,3 1,8 1,9 1,9 2,0
Skien kommune 13,9 14,2 13,3 13,3 13,5
Telemark fylke 12,8 12,7 12,3 12,2 12,1
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Enggrav skole 2,4 1,9 1,9 1,9 2,3
Skien kommune 15,1 14,2 15,0 15,2 15,0
Telemark fylke 14,1 13,4 13,7 13,7 13,5
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Enggrav skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skien kommune 17,8 17,8 17,3 18,1 17,8
Telemark fylke 16,8 16,5 16,2 16,6 16,2
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Enggrav skole 0,0
Skien kommune 16,7
Telemark fylke 14,7
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Enggrav skole 0,0
Skien kommune 18,0
Telemark fylke 16,4
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Enggrav skole 0,0
Skien kommune 19,1
Telemark fylke 17,9
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Enggrav skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Skien kommune 98,3 98,5 97,5 98,6 97,8
Telemark fylke 98,2 97,4 97,4 97,2 97,1
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Enggrav skole 4 006 5 055 5 055 5 412 4 496
Skien kommune 327 902 330 853 338 669 339 908 339 263
Telemark fylke 1 142 987 1 162 789 1 180 750 1 191 181 1 194 802
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Enggrav skole 334 421 421 416 375
Skien kommune 55 55 57 56 56
Telemark fylke 59 61 62 62 63
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no