Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Enggrav skole
Borgevegen 43
3712 SKIEN
Org.nr 976824458
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Skien kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,0 7,3 7,3 7,9 6,7
Antall elever per årsverk til undervisning 2,2 1,7 1,7 1,7 1,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 3,4 3,4 3,4 3,4 2,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 58,2 47,7 47,7 48,0 61,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 2,3 1,8 1,9 1,9 2,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,4 1,9 1,9 1,9 2,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 006 5 055 5 055 5 412 4 496
Undervisningstimer totalt per elev 334 421 421 416 375
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no