Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Engesvea barne- og ungdomsskole (privat)
Jean Heibergs Veg 15
2614 LILLEHAMMER
Org.nr 976210743
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Engesvea barne- og ungdomsskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,6 9,1 9,6 8,7 8,0
Antall elever per årsverk til undervisning 8,4 5,7 5,3 6,3 6,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 38,8 36,5 22,6 30,1 25,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,8 15,1 22,6 20,3 23,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,6 7,4 7,1 9,3 8,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,5 6,3 5,6 6,4 5,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,5 11,1 13,3 11,6 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,0 93,8 98,8 91,5 87,8
Lærertimer som gis til undervisning 3 781 6 137 6 460 5 814 5 472
Undervisningstimer totalt per elev 84 123 132 110 116
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no