Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Engesvea barne- og ungdomsskole (privat)
Jean Heibergs Veg 15
2614 LILLEHAMMER
Org.nr 976210743
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Engesvea barne- og ungdomsskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 9,1 9,6 8,7 8,0 6,7
Antall elever per årsverk til undervisning 5,7 5,3 6,3 6,0 6,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 36,5 22,6 30,1 25,4 30,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,1 22,6 20,3 23,0 21,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,4 7,1 9,3 8,4 7,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,3 5,6 6,4 5,7 8,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,1 13,3 11,6 9,7 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,6 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,6 6,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,6 11,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,8 98,8 91,5 87,8 89,6
Lærertimer som gis til undervisning 6 137 6 460 5 814 5 472 4 560
Undervisningstimer totalt per elev 123 132 110 116 106
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no