Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Engerdal kommune
Kommunenr 3425
Alle grunnskoler med adresse i Engerdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 22,1 19,1 20,7 22,3 21,2
Antall elever per årsverk til undervisning 8,4 9,9 8,8 7,6 7,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 6 6 8 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 45,1 27,8 28,5 20,3 29,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,0 31,0 27,6 34,1 23,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,7 10,2 10,6 8,3 9,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,6 12,6 9,2 9,1 8,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,7 25,8 15,2 14,9 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,1 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,8 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,5 13,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 79,8 82,7 69,7 66,0 92,4
Lærertimer som gis til undervisning 14 271 11 849 13 069 14 322 13 228
Undervisningstimer totalt per elev 84 72 80 93 92
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no