Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Engerdal kommune
Kommunenr 0434
Alle grunnskoler med adresse i Engerdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 20,4 22,1 19,1 20,7 22,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,4 8,4 9,9 8,8 7,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 6 6 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 37,1 45,1 27,8 28,5 20,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,7 17,0 31,0 27,6 34,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,6 8,7 10,2 10,6 8,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,3 10,6 12,6 9,2 9,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,3 12,7 25,8 15,2 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,3 79,8 82,7 69,7 66,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 972 14 271 11 849 13 069 14 322
Undervisningstimer totalt per elev 75 84 72 80 93
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no