Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Engerdal barne- og ungdomsskole
Skoleveien 17
2440 ENGERDAL
Org.nr 975273598
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Engerdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 20,4 19,1 20,7 22,3 21,2
Antall elever per årsverk til undervisning 8,9 9,9 8,8 7,6 7,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 6 6 8 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 43,5 27,8 28,5 20,3 29,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,4 31,0 27,6 34,1 23,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,5 10,2 10,6 8,3 9,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,6 12,6 9,2 9,1 8,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,9 25,8 15,2 14,9 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,1 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,8 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,5 13,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 77,9 82,7 69,7 66,0 92,4
Lærertimer som gis til undervisning 13 074 11 849 13 069 14 322 13 228
Undervisningstimer totalt per elev 80 72 80 93 92
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no