Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Engerdal barne- og ungdomsskole
Skoleveien 17
2440 ENGERDAL
Org.nr 975273598
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Engerdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 18,7 20,4 19,1 20,7 22,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,0 8,9 9,9 8,8 7,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 6 6 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 36,0 43,5 27,8 28,5 20,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,8 18,4 31,0 27,6 34,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0 9,5 10,2 10,6 8,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,3 10,6 12,6 9,2 9,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,7 13,9 25,8 15,2 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,7 77,9 82,7 69,7 66,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 775 13 074 11 849 13 069 14 322
Undervisningstimer totalt per elev 71 80 72 80 93
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no