Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Enger skole
Eikerveien 52
3340 ÅMOT
Org.nr 975285006
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Modum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,1 15,0 15,8 16,9 15,1
Antall elever per årsverk til undervisning 14,4 14,8 13,8 13,1 15,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 99,0 128,9 126,4 112,4 71,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,9 10,1 10,1 11,0 19,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,6 14,8 14,1 13,3 15,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,4 16,0 17,3 15,5 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 89,1 91,3
Lærertimer som gis til undervisning 9 904 9 826 10 792 11 762 10 351
Undervisningstimer totalt per elev 51 50 54 57 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no