Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Engebråten skole
Kapellveien 120
0493 OSLO
Org.nr 979127642
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 41,9 43,7 48,0 48,3 50,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,4 13,5 13,9 14,3 14,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 4 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 164,7 226,2 144,5 120,0 120,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,2 5,1 8,3 10,4 10,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,9 18,0 18,5 19,1 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,6 22,4 22,9 22,6 21,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,6 21,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 24 154 24 703 27 338 27 503 28 977
Undervisningstimer totalt per elev 49 49 47 46 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no