Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Enge skule
Strondavegen 21
5590 ETNE
Org.nr 975281086
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Etne kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 37,3 38,1 38,2 43,0 42,2
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 11,7 11,7 11,0 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 8 9 9 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 46,6 53,4 45,2 49,1 56,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,6 20,1 23,0 19,8 17,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5 12,6 12,5 11,7 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,1 14,0 14,4 13,0 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,5 18,0 17,1 16,1 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 87,1 94,1 91,6 90,6 95,6
Lærertimer som gis til undervisning 24 515 24 737 24 066 27 001 26 435
Undervisningstimer totalt per elev 65 60 60 65 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no