Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Enga skole
Enga 48
8170 ENGAVÅGEN
Org.nr 975287335
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Meløy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 19,5 17,7 16,8 16,5 16,6
Antall elever per årsverk til undervisning 8,7 8,8 9,4 9,1 9,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,2 55,4 63,2 72,7 56,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,1 14,7 14,0 11,8 14,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,3 8,4 7,1 8,0 8,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,2 12,5 16,5 14,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,5 12,1 14,3 14,8 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 83,8 68,9 94,1 91,5 86,4
Lærertimer som gis til undervisning 12 654 11 424 11 012 10 792 10 621
Undervisningstimer totalt per elev 81 79 74 77 76
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no