Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ener ungdomsskole
Granvegen 8
2322 RIDABU
Org.nr 975270815
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Hamar kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 37,2 38,1 38,1 34,5 34,5
Antall elever per årsverk til undervisning 9,3 9,0 8,6 10,2 10,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 7 8 6 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 40,2 41,2 38,8 48,7 44,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,0 19,6 19,9 17,6 19,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,4 11,9 11,4 13,6 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7 16,9 15,6 19,0 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,2 98,9 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 21 204 22 549 22 478 18 971 18 558
Undervisningstimer totalt per elev 71 73 76 64 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no