Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Emma Hjorth skole
Tokes Vei 50
1336 SANDVIKA
Org.nr 879895782
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 23,0 22,4 24,6 23,3 24,9
Antall elever per årsverk til undervisning 13,8 12,9 12,6 14,0 13,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 5 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 246,4 109,6 61,1 86,5 131,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,8 10,7 18,4 14,3 9,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,8 12,9 12,8 14,2 13,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,1 14,7 21,9 20,2 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 21,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,1 92,5 92,1 91,1 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 549 15 115 16 196 15 188 16 635
Undervisningstimer totalt per elev 54 57 59 53 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no