Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Emblem skule
Markastien 15
6013 ÅLESUND
Org.nr 974573407
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ålesund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 14,4 14,9 14,4 17,8 18,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 11,6 12,6 10,4 9,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 113,7 110,2 170,4 62,7 56,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,7 9,8 6,8 15,5 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0 11,8 12,8 10,3 10,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,9 14,5 16,7 12,6 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,8 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,4 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,1 100,0 100,0 84,8 87,2
Lærertimer som gis til undervisning 9 748 10 303 9 804 12 371 13 322
Undervisningstimer totalt per elev 62 64 59 72 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no