Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Emblem skule
Markastien 15
6013 ÅLESUND
Org.nr 974573407
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ålesund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,1 14,4 14,9 14,4 17,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,3 12,0 11,6 12,6 10,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 1 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 91,6 113,7 110,2 170,4 62,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,1 9,7 9,8 6,8 15,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,3 12,0 11,8 12,8 10,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,8 14,9 14,5 16,7 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,1 100,0 100,0 84,8
Lærertimer som gis til undervisning 10 774 9 748 10 303 9 804 12 371
Undervisningstimer totalt per elev 66 62 64 59 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no