Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Elvran skole
Ytteråsvegen 31
7519 ELVARLI
Org.nr 975279529
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stjørdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,8 7,3 7,3 6,3 5,2
Antall elever per årsverk til undervisning 9,6 9,7 8,4 8,9 10,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 136,5 52,0 29,0 52,5 33,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,6 17,2 27,3 15,7 27,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,6 9,6 8,5 9,0 10,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,4 11,5 12,6 11,2 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,5 95,2 63,5 86,8 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 453 4 987 5 089 4 332 3 490
Undervisningstimer totalt per elev 77 77 88 83 74
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no