Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Elvetun skole (UTGÅTT)
Elvetun 2
9600 HAMMERFEST
Org.nr 978608523
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,9 8,1 8,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3 11,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,5 0,0 41,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,9 0,0 24,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,7 10,3 10,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,2 12,9 13,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 85,8 85,9
Lærertimer som gis til undervisning 5 107 5 228 5 247
Undervisningstimer totalt per elev 72 67 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no